STT Họ và tên SĐT Phần quà Ngày trúng
21 ĐOÀN VĂN TRÌNH xxxxx8655 Siêu xe biến hình điều khiển từ xa (xanh lá) 21/09/2021
22 Diệu Hồng xxxxx1549 Giỏ picnic mùa hè (đỏ) 21/09/2021
23 Vu thị thanh tốt xxxxx1969 Giỏ picnic mùa hè (đỏ) 21/09/2021
24 Nguyễn ngọc diệp xxxxx8195 Giỏ picnic mùa hè (đỏ) 21/09/2021
25 Đặng Trân Ngọc Dung xxxxx0671 Bộ trống kèm piano vui nhộn 21/09/2021
26 Le Văn Hiệp xxxxx6544 Bộ trống kèm piano vui nhộn 21/09/2021
27 Tô thanh phong xxxxx5056 Bộ trống kèm piano vui nhộn 21/09/2021
28 Nguyễn Thị Nga xxxxx2969 Trò chơi bắn bi Pinpall game 21/09/2021
29 Phan Đức Hải xxxxx2757 Trò chơi bắn bi Pinpall game 21/09/2021
30 Phan Tiến Dũng xxxxx7731 Trò chơi bắn bi Pinpall game 21/09/2021
12345678910