STT Họ và tên SĐT Phần quà Ngày trúng
31 Lâm Trường Giang xxxxx7107 Bữa tiệc sinh nhật sáng tạo 20/09/2021
32 Tran Tu Hoa xxxxx6101 Bữa tiệc sinh nhật sáng tạo 20/09/2021
33 Nguyễn Thị Hiền xxxxx9982 Bữa tiệc sinh nhật sáng tạo 20/09/2021
34 Phạm Ngà xxxxx4278 Siêu xe biến hình điều khiển từ xa (xanh lá) 20/09/2021
35 PHAN THỊ LINH xxxxx8369 Siêu xe biến hình điều khiển từ xa (xanh lá) 20/09/2021
36 Đỗ Thị Mai xxxxx5111 Siêu xe biến hình điều khiển từ xa (xanh lá) 20/09/2021
37 Nguyen kim thoai xxxxx8468 Giỏ picnic mùa hè (đỏ) 20/09/2021
38 BÙI THỊ HẢI HÀ xxxxx5462 Giỏ picnic mùa hè (đỏ) 20/09/2021
39 Trần Hải Nam xxxxx0290 Giỏ picnic mùa hè (đỏ) 20/09/2021
40 Tran huy hoang xxxxx9468 Bộ trống kèm piano vui nhộn 20/09/2021
12345678910