STT Họ và tên SĐT Phần quà Ngày trúng
41 NGUYỄN ÁNH VÂN xxxxx5044 Bộ trống kèm piano vui nhộn 20/09/2021
42 Nguyễn Thị Mai xxxxx8169 Bộ trống kèm piano vui nhộn 20/09/2021
43 Nguyễn Nhị xxxxx3936 Trò chơi bắn bi Pinpall game 20/09/2021
44 NGUYỄN MINH HUẤN xxxxx1080 Trò chơi bắn bi Pinpall game 20/09/2021
45 Lê Trang xxxxx2322 Trò chơi bắn bi Pinpall game 20/09/2021
46 Quách Ngọc Út xxxxx1576 Bữa tiệc sinh nhật sáng tạo 19/09/2021
47 Giang xxxxx5364 Bữa tiệc sinh nhật sáng tạo 19/09/2021
48 Nguyễn Công Hiệp xxxxx2939 Bữa tiệc sinh nhật sáng tạo 19/09/2021
49 Nguyễn tý nị xxxxx9000 Siêu xe biến hình điều khiển từ xa (xanh lá) 19/09/2021
50 Trâm xxxxx5539 Siêu xe biến hình điều khiển từ xa (xanh lá) 19/09/2021
12345678910