STT Họ và tên SĐT Phần quà Ngày trúng
51 Nguyễn Thị Cần xxxxx9409 Siêu xe biến hình điều khiển từ xa (xanh lá) 19/09/2021
52 Duong thu ha xxxxx9985 Giỏ picnic mùa hè (đỏ) 19/09/2021
53 Trần Thị Ánh Quyên xxxxx8809 Giỏ picnic mùa hè (đỏ) 19/09/2021
54 Đặng Thị Thúy xxxxx9884 Giỏ picnic mùa hè (đỏ) 19/09/2021
55 Nguyễn văn biên xxxxx8689 Bộ trống kèm piano vui nhộn 19/09/2021
56 Nguyễn Đình Thư xxxxx5817 Bộ trống kèm piano vui nhộn 19/09/2021
57 Lê Đăng Khoa xxxxx2335 Bộ trống kèm piano vui nhộn 19/09/2021
58 Nguyễn Cao Minh xxxxx3016 Trò chơi bắn bi Pinpall game 19/09/2021
59 Lê Quang Minh xxxxx2722 Trò chơi bắn bi Pinpall game 19/09/2021
60 Lê Quang Minh xxxxx3313 Trò chơi bắn bi Pinpall game 19/09/2021
12345678910