STT Họ và tên SĐT Phần quà Ngày trúng
61 Nguyễn Thị Ngọc Yến xxxxx2185 Bữa tiệc sinh nhật sáng tạo 18/09/2021
62 Ngô Đức Quảng xxxxx8394 Bữa tiệc sinh nhật sáng tạo 18/09/2021
63 Nguyễn Thị Yến xxxxx0307 Bữa tiệc sinh nhật sáng tạo 18/09/2021
64 Nguyễn Thị Hải xxxxx1247 Siêu xe biến hình điều khiển từ xa (xanh lá) 18/09/2021
65 Bùi văn trí xxxxx1182 Siêu xe biến hình điều khiển từ xa (xanh lá) 18/09/2021
66 Hồ Quốc Diễn xxxxx4572 Siêu xe biến hình điều khiển từ xa (xanh lá) 18/09/2021
67 Vũ Minh Tú xxxxx8363 Giỏ picnic mùa hè (đỏ) 18/09/2021
68 Vũ Minh Hiệp xxxxx4044 Giỏ picnic mùa hè (đỏ) 18/09/2021
69 Phạm Hồng Liên xxxxx3045 Giỏ picnic mùa hè (đỏ) 18/09/2021
70 nguyễn thị hương xxxxx9967 Bộ trống kèm piano vui nhộn 18/09/2021
12345678910