STT Họ và tên SĐT Phần quà Ngày trúng
71 Dang van thanh xxxxx0456 Bộ trống kèm piano vui nhộn 18/09/2021
72 Đặng Thị Hiên xxxxx8697 Bộ trống kèm piano vui nhộn 18/09/2021
73 Lê Thành Trung xxxxx9961 Trò chơi bắn bi Pinpall game 18/09/2021
74 Trong xxxxx3313 Trò chơi bắn bi Pinpall game 18/09/2021
75 Ngô Thị Mơ xxxxx1388 Trò chơi bắn bi Pinpall game 18/09/2021
76 Nguyễn khắc tảo xxxxx4990 Bữa tiệc sinh nhật sáng tạo 17/09/2021
77 Nguyễn Văn Hoan xxxxx5511 Bữa tiệc sinh nhật sáng tạo 17/09/2021
78 Nguyên thị hằng xxxxx1593 Bữa tiệc sinh nhật sáng tạo 17/09/2021
79 Nguyên văn Sơn xxxxx1083 Siêu xe biến hình điều khiển từ xa (xanh lá) 17/09/2021
80 Đặng như nguyên xxxxx1623 Siêu xe biến hình điều khiển từ xa (xanh lá) 17/09/2021
12345678910