STT Họ và tên SĐT Phần quà Ngày trúng
91 Đặng Thị Thúy xxxxx4384 Bữa tiệc sinh nhật sáng tạo 16/09/2021
92 Nguyễn Thế Hiệp xxxxx4345 Bữa tiệc sinh nhật sáng tạo 16/09/2021
93 Nguyễn Ý Như xxxxx4066 Siêu xe biến hình điều khiển từ xa (xanh lá) 16/09/2021
94 Ngọc Lan xxxxx0190 Siêu xe biến hình điều khiển từ xa (xanh lá) 16/09/2021
95 Cong Đức xxxxx1742 Giỏ picnic mùa hè (đỏ) 16/09/2021
96 Dương Minh Tiến xxxxx6444 Giỏ picnic mùa hè (đỏ) 16/09/2021
97 Nguyễn Thị Tý xxxxx6677 Bộ trống kèm piano vui nhộn 16/09/2021
98 Dương Tấn Phương xxxxx0415 Bộ trống kèm piano vui nhộn 16/09/2021
99 Đoàn Thanh Dung xxxxx3567 Trò chơi bắn bi Pinpall game 16/09/2021
100 Mai Nhâm xxxxx7248 Trò chơi bắn bi Pinpall game 16/09/2021
12345678910